Chung Kết C1 mùa 2008 ManUtd vs Chelsea thật cân não

Chung Kết C1 mùa 2008 ManUtd vs Chelsea thật cân não

Manchester United winner
Chung Kết C1 mùa 2008 ManUtd vs Chelsea thật cân não
5 / 3 đánh giá

  •   
  •   
  •   
>>  Chelsea 1 - 0 Manchester United (05/11/2017)