Hoàn Trả 4 Trong 1: eSports, Cược Thể Thao Di Động, Keno và Lotto 188BET ngày 17/04/2019

Hoàn Trả 4 Trong 1: eSports, Cược Thể Thao Di Động, Keno và Lotto 188BET ngày 17/04/2019

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

Hoàn Trả 4 Trong 1: eSports, Cược Thể Thao Di Động, Keno và Lotto (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/04/2019 11:00AM (GMT+7) đến ngày 01/05/2019 10:59AM (GMT+7) (“thời gian Khuyến Mãi”).
Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):
Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.
Đặt một cược Thể Thao (trừ eSports) trên giao diện Cược Di Động (tại trang web dành cho di động 188BET.com hoặc Ứng Dụng 12BET iOS/Android), một cược eSports, một cược Keno và một cược Xổ Số trong thời gian Khuyến Mãi.
Thành viên hợp lệ sẽ nhận được tiền thưởng với 4 cược thua bất kỳ, bao gồm: một cược thua Thể Thao trên giao diện Cược Di Động, một cược thua eSports, một cược thua Keno và một cược thua Lotto được đặt trong thời gian Khuyến Mãi (“4 cược hợp lệ”).
Tiền thưởng sẽ dựa trên tổng số tiền thua của 4 cược hợp lệ, tối đa lên đến 500,000 VND hoặc 25 USD (“tiền thưởng”).
Ví dụ: thành viên hợp lệ A có 4 cược hợp lệ như bên dưới.

Cược Hợp Lệ Tổng Số
Tiền Thua Tiền Thưởng Yêu Cầu
Đặt Cược
eSports
Thể Thao
Trên Di Động
Keno
Xổ Số
1 cược thua
100,000
VND
1 cược thua
200,000
VND
1 cược thua
100,000
VND
1 cược thua
200,000
VND
600,000 VND
500,000 VND
(số tiền thưởng tối đa lên đến 500,000 VND)
10

Thành viên hợp lệ chỉ có thể nhận tiền thưởng một lần trong toàn bộ Khuyến Mãi.
Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo trong mục Hộp Thư của 188BET tại góc trên bên phải màn hình 188BET sau khi đăng nhập trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:
Tiêu đề Thư: CB4IN1-1015-VN
Nội dung Thư: 4 Mã số cược hợp lệ
Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ sau khi 188BET nhận được thư tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
Tiền thưởng phải được sử dụng đặt cược gấp 10 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.
Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.
Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

>>  Trâm anh 9 phút chơi cá cược bóng đá asian cup khuyến mãi 188bet 24/4/2019 
[Total: 1    Average: 5/5]
188BET

TOP NHÀ CÁI

[Total: 273    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 123    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 26    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 291    Average: 4.9/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 79    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 67    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 92    Average: 4.9/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 75    Average: 4.9/5]
ĐĂNG KÝ