Hướng dẫn cung cấp các chứng từ thanh toán 188BET ngày 12/04/2019

Hướng dẫn cung cấp các chứng từ thanh toán 188BET ngày 12/04/2019

Thẻ tín dụng / ghi nợ quốc tế

• Họ tên chủ thẻ phải trùng khớp với họ tên đăng ký.

• Vì mục đích bảo mật, vui lòng che số thẻ của Quý Khách từ số thứ 7 đến số thứ 12 và CVV (3 số của mặt sau thẻ).

• Mặt sau thẻ phải hiển thị rõ chữ ký của Quý Khách.

• Sao kê thẻ tín dụng / ghi nợ phải thể hiện họ tên, địa chỉ, số thẻ / số tài khoản và thời gian cấp chứng từ không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại.

• Địa chỉ trên sao kê thẻ tín dụng / ghi nợ phải trùng khớp với địa chỉ Quý Khách đã đăng ký tài khoản 188BET.com Nếu có sự khác biệt, chúng tôi có thể yêu cầu Quý Khách giải thích rõ lý do về điều này.

• Đối với thẻ ảo, vui lòng cung cấp hình ảnh chụp thu màn hình chi tiết thẻ / tài khoản trực tuyến thể hiện các trang giao dịch bao gồm địa chỉ website truy cập.

• Vui lòng chụp màn hình tất cả các trang liên quan có thể hiện họ tên, số thẻ / số tài khoản, thời hạn thẻ, các chi tiết khác và các giao dịch gần nhất (không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại).

cung cấp chứng từ 188bet

Chuyển Khoản Ngân Hàng

• Họ tên chủ tài khoản ngân hàng phải trùng khớp với họ tên đăng ký. Giao dịch từ bên thứ 3 không được chấp nhận.

• Sao kê ngân hàng phải thể hiện họ tên, số tài khoản đã sử dụng giao dịch với 188BET, thời gian cấp chứng từ không quá 03 tháng so với thời điểm hiện tại.

>>  Cách thức rút tiền 188BET ngày 12/04/2019

• Đối với sao kê ngân hàng trực tuyến, vui lòng cung cấp hình ảnh chụp thu màn hình giao dịch ngân hàng trực tuyến thể hiện họ tên, số tài khoản và các giao dịch đã thực hiện với 188BET bao gồm địa chỉ website truy cập.

Skrill (Moneybookers)

• Màn hình chụp thu chi tiết tài khoản Skrill bao gồm địa chỉ website truy cập.

• Màn hình chụp phải thể hiện họ tên, địa chỉ email tài khoản Skrill đã sử dụng giao dịch với 188BET.

Neteller

• Màn hình chụp thu chi tiết tài khoản Neteller bao gồm địa chỉ website truy cập.

• Màn hình chụp thu phải thể hiện họ tên, số tài khoản Neteller đã sử dụng giao dịch với 188BET.

Entropay

• Màn hình chụp thu chi tiết thẻ Entropay bao gồm địa chỉ website truy cập.

• Màn hình chụp thu mục Funding Sources hoặc Manage Payment Methods của thẻ Entropay bao gồm địa chỉ website truy cập.

• Màn hình chụp thu sao kê Entropay (Entropay Statement) bao gồm địa chỉ website truy cập.

Cheque

• Hóa đơn sinh hoạt gia đình hoặc sao kê ngân hàng thể hiện họ tên, địa chỉ, thời gian phát hành không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại.

• Không cần cung cấp chứng từ khác nếu địa chỉ đã được xác minh.

[Total: 2    Average: 5/5]
188BET

TOP NHÀ CÁI

[Total: 271    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 123    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 26    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 291    Average: 4.9/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 79    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 67    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 92    Average: 4.9/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 75    Average: 4.9/5]
ĐĂNG KÝ