Rồng Nguyên Tố là thay đổi lớn nhất của bản đồ LMHT

Rồng Nguyên Tố là thay đổi lớn nhất của bản đồ LMHT

Bụi cỏ này là địa điểm hoàn hảo cho những cuộc cướp rừng ở đầu trận và những pha câu Baron ở cuối trận tại 188bet. Việc xuất hiện bụi cỏ này khiến cho tầm nhìn từ bùa xanh hướng lên đường cánh bị giảm đi rất nhiều, tạo điều kiện cho những pha tập kích bất ngờ ở giai đoạn đầu trận. Hơn nữa càng về cuối trận, bụi cỏ ở phía đội xanh càng quan trọng khi có tầm nhìn thẳng ra hang Baron, có lợi thế cực kì lớn trong việc câu Baron và hạ gục đối thủ vào kiểm soát tầm nhìn.

Việc khiến các bụi cỏ lớn hơn nhiều khiến cho những thói quen cắm mắt thông thường không còn triệt để nữa và bạn phải kiểm soát bụi cỏ triệt để hơn trước. Vì thế mà khi gặp phải bản đồ Rồng Nước, ba vị trí Đi Rừng, Đường Giữa và Hỗ Trợ gần như bắt buộc phải có Máy Quét để có thể kiểm soát tầm nhìn tốt nhất.

Không mang tới thay đổi trực tiếp nhưng Rồng Gió tại link 188bet là con bản đồ đẩy mạnh nhất khả năng đảo đường, đặc biệt là tướng đường giữa. Khi ở trong bản đồ Rồng Gió, bạn sẽ chỉ mất khoảng 10s để đi từ mid ra hai đường cánh, con số này còn ngắn hơn nữa hết bạn có Giày Cơ Động. Vì thế mà những vị tướng đảo đường mạnh sẽ cực kì thích bản đồ Rồng Gió. Nếu bạn đi đường cánh thì hãy để ý bản đồ nhỏ liên tục nhé, nếu không việc bị gank hội đồng sẽ diễn ra nhanh hơn bạn tưởng nhiều đấy.

SOI KÈO NHÀ CÁI