Tag

Giấy phép mở casino tăng giá

Giấy phép mở casino được tăng lên tại Goa Ấn Độ

Theo thông tin mới nhất từ M88 , chính quyền Ấn Độ tại bang Goa đã ra quyết định tăng giá giấy phép casino năm thứ 3 liên tiếp trên đất liền...