Thưởng Đến 100,000 Đồng 188BET ngày 17/04/2019

Thưởng Đến 100,000 Đồng 188BET ngày 17/04/2019

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

Thưởng Đến 100,000 Đồng Gửi Tiền “Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương”! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/04/2019 11:00AM (GMT+7) đến ngày 01/05/2019 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm các ngày khuyến mãi, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59AM ngày tiếp theo (GMT+7) (“Ngày Khuyến Mãi”).
Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND,
Thực hiện tối thiểu 1 giao dịch gửi tiền thành công bằng phương thức Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương trong Ngày Khuyến Mãi (“Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ”).
Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được tự động thưởng 0.5% trên ba (3) Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ đầu tiên trong mỗi Ngày Khuyến Mãi, số Tiền Thưởng tối đa lên đến 100,000 VND (“Tiền Thưởng”).
Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET.com của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ được cập nhật. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
Theo mục đích Khuyến Mãi, ngày của Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ sẽ được dựa vào thời điểm mà Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ được cập nhật thành công vào tài khoản 12BET của Thành Viên Hợp Lệ.
Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận Tiền Thưởng một lần cho mỗi Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi.
Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND) và không có cược chưa trả về.
Điều kiện rút tiền cơ bản được áp dụng cho Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ. Tiền gửi của Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET tại thời điểm bất kỳ, sau khi đã thỏa điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng.
188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.
Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

>>  Giải Đấu Bài Tố Hàng Ngày 188BET ngày 17/04/2019
[Total: 1    Average: 5/5]
188BET

TOP NHÀ CÁI

[Total: 127    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 103    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 17    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 201    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 40    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 47    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 76    Average: 4.9/5]
ĐĂNG KÝ
[Total: 63    Average: 5/5]
ĐĂNG KÝ